Publicatiestukken 2009-2016

Onderstaand vindt u de publicatiestukken van Imeko holding n.v. over de laatste jaren. Na goedkeuring van het jaarverslag door de algemene vergadering van aandeelhouders worden de publicatiestukken zo spoedig mogelijk op deze site openbaar gemaakt.